Sony AC-L25

Совместим с цифровыми видеокамерами Sony: DCR-HC SERIES: DCR-HC16, DCR-HC16E, DCR-HC17, DCR-HC17E, DCR-HC18, DCR-HC18E, DCR-HC19, DCR-HC19E, DCR-HC20, DCR-HC20E, DCR-HC21, DCR-HC21E, DCR-HC22, DCR-HC22E, DCR-HC23, DCR-HC23E, DCR-HC24, DCR-HC24E, DCR-HC26, DCR-HC26E, DCR-HC27, DCR-HC27E, DCR-HC28, DCR-HC28E, DCR-HC30, DCR-HC30E, DCR-HC30G, DCR-HC30L, DCR-HC30S, DCR-HC32, DCR-HC32E, DCR-HC33, DCR-HC33E, DCR-HC35, DCR-HC35E, DCR-HC36, DCR-HC36E, DCR-HC38, DCR-HC38E, DCR-HC39, DCR-HC39E, DCR-HC40, DCR-HC40E, DCR-HC40S, DCR-HC40W, DCR-HC42, DCR-HC42E, DCR-HC43, DCR-HC43E, DCR-HC44, DCR-HC44E, DCR-HC45, DCR-HC45E, DCR-HC46, DCR-HC46E, DCR-HC47, DCR-HC47E, DCR-HC48, DCR-HC48E, DCR-HC52, DCR-HC52E, DCR-HC54, DCR-HC54E, DCR-HC62, DCR-HC62E, DCR-HC65, DCR-HC65E, DCR-HC85, DCR-HC85E, DCR-HC90, DCR-HC90E, DCR-HC94, DCR-HC94E, DCR-HC96, DCR-HC96E, DCR-HC1000, DCR-HC1000E DCR-DVD SERIES: DCR-DVD92, DCR-DVD92E, DCR-DVD103, DCR-DVD103E, DCR-DVD105, DCR-DVD105E, DCR-DVD106, DCR-DVD106E, DCR-DVD108, DCR-DVD108E, DCR-DVD108/DL, DCR-DVD109, DCR-DVD109E, DCR-DVD150, DCR-DVD150E, DCR-DVD202, DCR-DVD202E, DCR-DVD203, DCR-DVD203E, DCR-DVD205, DCR-DVD205E, DCR-DVD304, DCR-DVD304E, DCR-DVD305, DCR-DVD305E, DCR-DVD306, DCR-DVD306E, DCR-DVD308, DCR-DVD308E, DCR-DVD403, DCR-DVD403E, DCR-DVD404, DCR-DVD404E, DCR-DVD405, DCR-DVD405E, DCR-DVD406, DCR-DVD406E, DCR-DVD408, DCR-DVD408E, DCR-DVD450, DCR-DVD450E, DCR-DVD505, DCR-DVD505E, DCR-DVD506, DCR-DVD506E, DCR-DVD508, DCR-DVD508E, DCR-DVD602, DCR-DVD602E, DCR-DVD605, DCR-DVD605E, DCR-DVD608, DCR-DVD608E, DCR-DVD610, DCR-DVD610E, DCR-DVD650, DCR-DVD650E, DCR-DVD653, DCR-DVD653E, DCR-DVD7, DCR-DVD7E, DCR-DVD703, DCR-DVD703E, DCR-DVD705, DCR-DVD705E, DCR-DVD708, DCR-DVD708E, DCR-DVD710, DCR-DVD710E, DCR-DVD755, DCR-DVD755E, DCR-DVD803, DCR-DVD803E, DCR-DVD805, DCR-DVD805E, DCR-DVD808, DCR-DVD808E, DCR-DVD810, DCR-DVD810E, DCR-DVD850, DCR-DVD850E, DCR-DVD92, DCR-DVD92E, DCR-DVD905, DCR-DVD905E, DCR-DVD908, DCR-DVD908E, DCR-DVD910, DCR-DVD910E DCR-SR SERIES: DCR-SR8, DCR-SR8E, DCR-SR30, DCR-SR30E, DCR-SR32, DCR-SR32E, DCR-SR33, DCR-SR33E, DCR-SR35, DCR-SR35E, DCR-SR36, DCR-SR36E, DCR-SR40, DCR-SR40E, DCR-SR42, DCR-SR42E, DCR-SR45, DCR-SR45E, DCR-SR46, DCR-SR46E, DCR-SR47, DCR-SR47E, DCR-SR47L, DCR-SR47R, DCR-SR50, DCR-SR50E, DCR-SR52, DCR-SR52E, DCR-SR55, DCR-SR55E, DCR-SR57, DCR-SR57E, DCR-SR60, DCR-SR60E, DCR-SR62, DCR-SR62E, DCR-SR65, DCR-SR65E, DCR-SR67, DCR-SR67C, DCR-SR67E, DCR-SR70, DCR-SR70E, DCR-SR72, DCR-SR72E, DCR-SR75, DCR-SR75E, DCR-SR80, DCR-SR80E, DCR-SR82, DCR-SR82C, DCR-SR82E, DCR-SR85, DCR-SR85E, DCR-SR87, DCR-SR87E, DCR-SR90, DCR-SR90E, DCR-SR100, DCR-SR100E, DCR-SR190, DCR-SR190E, DCR-SR200, DCR-SR200E, DCR-SR210, DCR-SR210E, DCR-SR220, DCR-SR220D, DCR-SR220E, DCR-SR290, DCR-SR290E, DCR-SR300, DCR-SR300E, DCR-SX40, DCR-SX40E, DCR-SX40L, DCR-SX40R, DCR-SX41, DCR-SX41L, DCR-SX41R, DCR-SX60, DCR-SX60E DCR-PC SERIES: DCR-PC53, DCR-PC53E, DCR-PC55, DCR-PC55E, DCR-PC106, DCR-PC106E, DCR-PC107, DCR-PC107E, DCR-PC108, DCR-PC108E, DCR-PC109, DCR-PC109E, DCR-PC350, DCR-PC350E, DCR-PC1000, DCR-PC1000E HDR SERIES: HDR-CX6, HDR-CX6E, HDR-CX6EK, HDR-CX7, HDR-CX7E, HDR-CX7EK, HDR-CX11, HDR-CX11E, HDR-CX12, HDR-CX12E, HDR-CX100, HDR-CX100B, HDR-CX100E, HDR-CX100R, HDR-CX105, HDR-CX105E, HDR-CX106, HDR-CX106E, HDR-HC3, HDR-HC3E, HDR-HC5E, HDR-HC7, HDR-HC7E, HDR-HC9, HDR-HC9E, HDR-SR5, HDR-SR5C, HDR-SR5E, HDR-SR7, HDR-SR7E, HDR-SR8, HDR-SR8E, HDR-SR10, HDR-SR10D, HDR-SR10E, HDR-SR11, HDR-SR11E, HDR-SR12, HDR-SR12E, HDR-SR56, HDR-SR56E, HDR-UX3, HDR-UX3E, HDR-UX5, HDR-UX5E, HDR-UX7, HDR-UX7E, HDR-UX10, HDR-UX10E, HDR-UX20, HDR-UX20E, HDR-TG1, HDR-TG1E, HDR-TG3, HDR-TG3E, HDR-TG7, HDR-TG7E, HDR-TG7V, HDR-TG7VE, HDR-XR100, HDR-XR100E, HDR-XR105, HDR-XR105E, HDR-XR106, HDR-XR106E, HDR-XR200, HDR-XR200E, HDR-XR200V, HDR-XR200VE, HDR-XR500, HDR-XR500E, HDR-XR500V, HDR-XR500VE, HDR-XR520, HDR-XR520E, HDR-XR520V, HDR-XR520VE DCR-IP1, DCR-IP1E и тд
Артикул

Входное напряжение:  100-240В.
Выходное напряжение:  8,4В, 1,5А

Совместим с видеокамерами Sony:
DCR-HC SERIES: DCR-HC16, DCR-HC16E, DCR-HC17, DCR-HC17E, DCR-HC18, DCR-HC18E, DCR-HC19, DCR-HC19E, DCR-HC20, DCR-HC20E, DCR-HC21, DCR-HC21E, DCR-HC22, DCR-HC22E, DCR-HC23, DCR-HC23E, DCR-HC24, DCR-HC24E, DCR-HC26, DCR-HC26E, DCR-HC27, DCR-HC27E, DCR-HC28, DCR-HC28E, DCR-HC30, DCR-HC30E, DCR-HC30G, DCR-HC30L, DCR-HC30S, DCR-HC32, DCR-HC32E, DCR-HC33, DCR-HC33E, DCR-HC35, DCR-HC35E, DCR-HC36, DCR-HC36E, DCR-HC38, DCR-HC38E, DCR-HC39, DCR-HC39E, DCR-HC40, DCR-HC40E, DCR-HC40S, DCR-HC40W, DCR-HC42, DCR-HC42E, DCR-HC43, DCR-HC43E, DCR-HC44, DCR-HC44E, DCR-HC45, DCR-HC45E, DCR-HC46, DCR-HC46E, DCR-HC47, DCR-HC47E, DCR-HC48, DCR-HC48E, DCR-HC52, DCR-HC52E, DCR-HC54, DCR-HC54E, DCR-HC62, DCR-HC62E, DCR-HC65, DCR-HC65E, DCR-HC85, DCR-HC85E, DCR-HC90, DCR-HC90E, DCR-HC94, DCR-HC94E, DCR-HC96, DCR-HC96E, DCR-HC1000, DCR-HC1000E DCR-DVD SERIES: DCR-DVD92, DCR-DVD92E, DCR-DVD103, DCR-DVD103E, DCR-DVD105, DCR-DVD105E, DCR-DVD106, DCR-DVD106E, DCR-DVD108, DCR-DVD108E, DCR-DVD108/DL, DCR-DVD109, DCR-DVD109E, DCR-DVD150, DCR-DVD150E, DCR-DVD202, DCR-DVD202E, DCR-DVD203, DCR-DVD203E, DCR-DVD205, DCR-DVD205E, DCR-DVD304, DCR-DVD304E, DCR-DVD305, DCR-DVD305E, DCR-DVD306, DCR-DVD306E, DCR-DVD308, DCR-DVD308E, DCR-DVD403, DCR-DVD403E, DCR-DVD404, DCR-DVD404E, DCR-DVD405, DCR-DVD405E, DCR-DVD406, DCR-DVD406E, DCR-DVD408, DCR-DVD408E, DCR-DVD450, DCR-DVD450E, DCR-DVD505, DCR-DVD505E, DCR-DVD506, DCR-DVD506E, DCR-DVD508, DCR-DVD508E, DCR-DVD602, DCR-DVD602E, DCR-DVD605, DCR-DVD605E, DCR-DVD608, DCR-DVD608E, DCR-DVD610, DCR-DVD610E, DCR-DVD650, DCR-DVD650E, DCR-DVD653, DCR-DVD653E, DCR-DVD7, DCR-DVD7E, DCR-DVD703, DCR-DVD703E, DCR-DVD705, DCR-DVD705E, DCR-DVD708, DCR-DVD708E, DCR-DVD710, DCR-DVD710E, DCR-DVD755, DCR-DVD755E, DCR-DVD803, DCR-DVD803E, DCR-DVD805, DCR-DVD805E, DCR-DVD808, DCR-DVD808E, DCR-DVD810, DCR-DVD810E, DCR-DVD850, DCR-DVD850E, DCR-DVD92, DCR-DVD92E, DCR-DVD905, DCR-DVD905E, DCR-DVD908, DCR-DVD908E, DCR-DVD910, DCR-DVD910E DCR-SR SERIES: DCR-SR8, DCR-SR8E, DCR-SR30, DCR-SR30E, DCR-SR32, DCR-SR32E, DCR-SR33, DCR-SR33E, DCR-SR35, DCR-SR35E, DCR-SR36, DCR-SR36E, DCR-SR40, DCR-SR40E, DCR-SR42, DCR-SR42E, DCR-SR45, DCR-SR45E, DCR-SR46, DCR-SR46E, DCR-SR47, DCR-SR47E, DCR-SR47L, DCR-SR47R, DCR-SR50, DCR-SR50E, DCR-SR52, DCR-SR52E, DCR-SR55, DCR-SR55E, DCR-SR57, DCR-SR57E, DCR-SR60, DCR-SR60E, DCR-SR62, DCR-SR62E, DCR-SR65, DCR-SR65E, DCR-SR67, DCR-SR67C, DCR-SR67E, DCR-SR70, DCR-SR70E, DCR-SR72, DCR-SR72E, DCR-SR75, DCR-SR75E, DCR-SR80, DCR-SR80E, DCR-SR82, DCR-SR82C, DCR-SR82E, DCR-SR85, DCR-SR85E, DCR-SR87, DCR-SR87E, DCR-SR90, DCR-SR90E, DCR-SR100, DCR-SR100E, DCR-SR190, DCR-SR190E, DCR-SR200, DCR-SR200E, DCR-SR210, DCR-SR210E, DCR-SR220, DCR-SR220D, DCR-SR220E, DCR-SR290, DCR-SR290E, DCR-SR300, DCR-SR300E, DCR-SX40, DCR-SX40E, DCR-SX40L, DCR-SX40R, DCR-SX41, DCR-SX41L, DCR-SX41R, DCR-SX60, DCR-SX60E DCR-PC SERIES: DCR-PC53, DCR-PC53E, DCR-PC55, DCR-PC55E, DCR-PC106, DCR-PC106E, DCR-PC107, DCR-PC107E, DCR-PC108, DCR-PC108E, DCR-PC109, DCR-PC109E, DCR-PC350, DCR-PC350E, DCR-PC1000, DCR-PC1000E HDR SERIES: HDR-CX6, HDR-CX6E, HDR-CX6EK, HDR-CX7, HDR-CX7E, HDR-CX7EK, HDR-CX11, HDR-CX11E, HDR-CX12, HDR-CX12E, HDR-CX100, HDR-CX100B, HDR-CX100E, HDR-CX100R, HDR-CX105, HDR-CX105E, HDR-CX106, HDR-CX106E, HDR-HC3, HDR-HC3E, HDR-HC5E, HDR-HC7, HDR-HC7E, HDR-HC9, HDR-HC9E, HDR-SR5, HDR-SR5C, HDR-SR5E, HDR-SR7, HDR-SR7E, HDR-SR8, HDR-SR8E, HDR-SR10, HDR-SR10D, HDR-SR10E, HDR-SR11, HDR-SR11E, HDR-SR12, HDR-SR12E, HDR-SR56, HDR-SR56E, HDR-UX3, HDR-UX3E, HDR-UX5, HDR-UX5E, HDR-UX7, HDR-UX7E, HDR-UX10, HDR-UX10E, HDR-UX20, HDR-UX20E, HDR-TG1, HDR-TG1E, HDR-TG3, HDR-TG3E, HDR-TG7, HDR-TG7E, HDR-TG7V, HDR-TG7VE, HDR-XR100, HDR-XR100E, HDR-XR105, HDR-XR105E, HDR-XR106, HDR-XR106E, HDR-XR200, HDR-XR200E, HDR-XR200V, HDR-XR200VE, HDR-XR500, HDR-XR500E, HDR-XR500V, HDR-XR500VE, HDR-XR520, HDR-XR520E, HDR-XR520V, HDR-XR520VE DCR-IP1, DCR-IP1E и тд


Читайте отзывы покупателей и оценивайте качество магазина на Яндекс.Маркете